Årlig bruker vi omkring 1,8 milliarder kroner på ginseng, solhatt og andre former for kosttilskudd. Kan vi stole på de rådene vi får av de ansatte i helsekostbutikkene? Er den faglige kompetansen sammenlignbar med apotek? Det har kanadiske forskere nylig undersøkt.

De oppsøkte samtlige helsekostforretninger i en stor by i Canada. Til sammen 34 butikker ble besøkt. Da de ble kontaktet av betjeningen i butikken ba forskerne om råd for en mor med brystkreft.

De ble anbefalt til sammen 33 ulike produkter. I gjennomsnitt kostet forslagene 400 kroner pr måned. Prisen for de dyreste variantene var over 4000 kroner. For ingen av produktene foreligger nevneverdig dokumentasjon av effekt.

Kun en av tre spurte "kunden" om moren brukte medisiner og færre enn en av ti nevnte at produktene kunne ha bivirkninger. Enkelte av selgerne mente varene kunne helbrede morens kreftsykdom og en anbefalte at hun sluttet med livsviktig medisin fordi den var "giftig". En av tre ansatte hadde utdannelse innen alternativ medisin. Mange av dem mente det var unødvendig med formell kompetanse.

Undersøkelsen ble utført i Canada. Er vi bedre stillet i Norge? Bør vi stille større krav til firmaer som selger produkter som vi bruker for å bedre vår helse? Er det rimelig å forvente at produsentene sjekker om varene faktisk virker og om de har bivirkninger?

Kilde: Breast Cancer Research Vol 5. No. 6 2003