Mange mennesker vektlegger astrologers uttalelser i spørsmål om samliv, mental helse og andre viktige sider av livet. Kan vi stole på astrologenes spådommer? Nei, dessverre, ifølge en omfattende undersøkelse som nylig er gjennomført. Den viser at horoskop er uten troverdighet. 

Astrologi er basert på ideen om at stjernene og månenes posisjon på himmelen da vi ble født har konsekvenser for våre liv. Personer som er født på samme tid og sted bør derfor ha en rekke fellestrekk.

For å finne ut om dette stemmer har man fulgt 2101 personer som kom til verden i London mellom 5 og 9 mars i 1958 ((fiskenes tegn). De ble inndelt i par som var født med få minutters mellomrom. Dette blir av astrologer regnet for å være så nært i tid og sted at man vil forvente meget stort samsvar i livsløp og personlighet mellom to slike personer.

Deltakerne ble vurdert da de var 11, 16 og 23 år gamle. Man registrerte 110 ulike egenskaper deriblant sivilstatus, yrke, intelligens, psykisk helse og ferdigheter i kunst, sport og matematikk.

Dataene er nylig gjennomgått den tidligere astrologen Geoffrey Dean og psykologen Ivan Kelly ved University of Saskatchewan. Det viste seg at deltakerne i undersøkelsen ikke var mer lik sin ”tidstvilling” enn andre, tilfeldig utvalgte mennesker. Det tyder på at fødselstidspunktet og sted stort sett er uten betydning for personen.

Forskerne gjennomgikk i tillegg 40 andre studier hvor man har undersøkt astrologiens troverdighet. Konklusjonen var entydig og klar. Astrologens treffsikkerhet er ikke bedre enn å kaste en terning.

I en av undersøkelsene fikk 700 erfarne astrologer seg forelagt omfattende generelle og intime personopplysninger om en rekke mennesker. Astrologene skulle deretter vurdere hvilket stjernetegn personene tilhørte og angi sikkerheten av sin vurdering. Selv om man kun la til grunn de vurderingene astrologene mente var meget eller svært sikre, var treffsikkerheten null.

I 25 ulike undersøkelser har man studert til sammen 500 astrologers mening om personligheten til en rekke individer. Astrologene fikk opplyst tid og sted for fødselen. Det var intet samsvar mellom astrologenes oppfatning om personlighetstrekkene til disse individene. Hvis man spør to astrologer om deres vurdering av en enkelt person, får man altså to helt ulike svar.

Kilde: Journal of Consciousness Studies