Tilskudd av kvinnelige hormoner (østrogen og gestagen) i og etter overgangsalderen har vært gjenstand for omfattende forskning. Her er en oppsummering av det vi vet.

Den viser at midlene effektivt minsker hetebølger og svettetokter og ulike underlivsplager I tillegg beskytter de mot å bli rammet av lårhalsbrudd og kreft i tykktarmen og livmoren senere i livet. På den annen side øker de forekomsten av brystkreft, senil demens, hjerneslag og blodpropp i bena og lungene. Sett under påvirker ikke hormontilskuddene forventet levetid. Bruk av slike tilskudd er således et spørsmål om hvilke plager og sykdommer den enkelte ønsker å beskytte seg mot eller utsette seg for.

Man har også undersøkt om tilskuddene påvirker tannhelsen. For å finne ut av dette gjennomgikk man en rekke forskningsrapporter som til sammen omfatter 13700 kvinner. Kvinnenes gjennomsnittsalder var 67 år og 47 prosent hadde tannproteser. Blant kvinnene som ikke hadde brukt hormontilskudd var andelen protesebrukere 67 prosent. Av dem som brukte eller hadde brukte slike tilskudd var det tilsvarende tallet 27 prosent. Tilskudd av østrogen/gestagen synes således å halvere sannsynligheten for å få tannprotese. Hvor stor den beskytende effekten er usikker, men tendensen synes klar.

Sterke tenner er viktig både for generell trivsel og helsen. Det er imidlertid ikke nødvendig å bruke hormoner for å beholde tennene. Flittig bruk av tannbørste og -tråd, et sunt kosthold og jevnlige besøk hos tannlegen er som regel tilstrekkelig. Det er likevel verdt å merke seg at østrogen/gestagenpiller sannsynligvis også er godt for tannhelsen.

Kilde: Bandolier Journal