En rekke undersøkelser har vist at virus som tilhører familien papilloma er en viktig årsak kreft i livmorhalsen. Papillomavirus finnes i mer enn 80 varianter. Tre - fire av disse har kreftframkallende egenskaper.

Andre medlemmer av virusfamilien kan gi ufarlige vorter i underlivet eller på fingrene.

Inntil nylig har man ment at livmorhalskreft hos cirka 90 prosent skyldes de tre - fire kreftframkallende variantene. Årsaken til de resterende 10 prosentene har vært ukjent. Man har nå gransket denne gruppen nærmere ved å analysere prøvematerialet fra 511 kvinner som har fått påvist sannsynlig livmorhalskreft.

Hos 14 av kvinnene fant man ikke tegn til papillomvirus ved hjelp av vanlige metoder. Ved å utføre mer omfattende analyser av prøvene viste det seg at tre kvinner likevel var smittet av papillomavirus, fem hadde ikke kreft, fire hadde andre kreftformer og i to prøver var det for lite materiale til å avgjøre om det forelå virus.

Totalt hadde således 502 kvinner livmorhalskreft, og av disse var 500 (99,6 prosent) smittet av papillomavirus. Man fant ingen med sykdommen som var smittefrie. Det ser derved ut til at papillomavirus er forutsetning for å bli rammet av livmorhalskreft.

Viruset overføres til livmorhalsen ved samleie. Omkring 25 prosent av den voksne befolkningen i Norge er smittet. Det er imidlertid viktig å huske på at de aller fleste variantene av viruset er ufarlige, og at viruset vanligvis forsvinner av seg selv i løpet av et halvt til et år.

Hensikten med å ta en celleprøve av livmorhalsen hver tredje år er å påvise forstadier til kreft og få fjerne disse før sykdommen utvikler seg.

Kilde:
American Journal of Obstetrics and Gynecology