Det har hersket en viss usikkerhet om pacemakere kan bli påvirket av elektriske felter i omgivelsene. Mange hjertepasienter har derfor kjent seg uttrygge hvis de skal passere gjennom en metalldetektor på en flyplass. En tysk undersøkelse er beroligende lesning.

En liten klump med celler i hjertet lager de signalene som bestemmer hvor raskt det skal slå. Dersom disse cellene slutter å fungere eller impulsene de produserer ikke blir korrekt fordelt i hjertet, vil det oftest slå veldig langsomt. Setter man inn en elektronisk innretning som lager og fordeler de nødvendige signalene vil hjertet fungere tilnærmet normalt. En slik innretning kalles en pacemaker og opereres vanligvis inn under huden øverst brystkassen.

Til sammen 348 pasienter deltok i studien. De gikk først gjennom metaldetektorens testfelt på vanlig måte. Det tar normalt et par sekunder. For å være sikker på at apparatet ikke innebærer noen fare, ble pasientene deretter bedt om å oppholde seg 20 sekunder i testfeltet, snu seg rundt og gå tett inntil detektorens sender. Under samtlige tester oppførte samtlige pacemakerne seg korrekt, og man påvist ikke tegn til forstyrrelser i hjerterytmen hos en eneste pasient.

Kilde: Journal of American College of Cardiology