Hvis en gravid kvinne har passert forventet fødselstermin med minst 10 dager, hender det man setter i gang fødselen. Man har nå vurdert nytten av samleie, stimulering av brystene og homøopati.

En av metodene man bruker er å mykgjøre livmorhalsen ved hjelp av en gele som inneholder såkalte prostaglandiner. Eller man kan få livmoren til å trekke seg sammen ved å tilføre kvinnen hormonet oxytocin.

Mannens sædvæske er den biologiske væsken med høyest naturlig innhold av prostaglandiner. Samleie blir derfor iblant anbefalt hvis man ønsker å framskynde fødselen. Stimulering av brystene og eventuell orgasme øker dessuten kvinnens egen produksjon av oxytocin.

Forskere har nylig gjennomført et grundig søk etter studier som belyser i hvilken grad samleie kan sette i gang fødselen. Dessverre fant de ingen gode studier. Foreløpig vet man altså ikke om samleie er virkningsfullt og trygt tiltak når en kvinne er over tiden.

Man fant derimot seks gode undersøkelser som belyser nytten av å kun stimulere brystene for å framskynde en fødsel. Til sammen 719 kvinner deltok i disse studiene. Deltakerne ble delt i to grupper. Kvinnene i den ene gruppen stimulerte et bryst av gangen fra en til tre timer daglig i tre dager. Deltakerne i den andre gruppen lot det være. Etter tre døgn hadde flere i gruppen som stimulerte brystene født barn enn i gruppen som ikke gjorde det. Enkelte av de nyfødte barna døde i begge gruppene. Antallet var litt høyere i gruppen som hadde stimulert brystene. Forskerne mener derfor at man ikke bør anbefale bryststimulering før denne forskjellen er undersøkt nærmere.

Forskere har også vurdert om homøopati framskynder fødselen. Det ble funnet to studier med til sammen 133 deltakere. I disse undersøkelsene fant man ingen effekt av tiltaket.

Man fant ingen studier som belyser nytten av akupunktur for kvinner som er overtidige.

Kilde: The Cochrane Library, Issue 4, 2003