Som første land i verden tilbyr Norge gratis samlivskurs til par som får sitt første barn.

Å få barn er ofte den største gleden mennesker kan oppleve, og samtidig en stor omstilling i menneskers liv. Statistikk viser at den første store skillsmissebølgen kommer etter at det første barnet er født.

Som første land i verden tilbyr nå Norge gratis samlivskurs til foreldre som får sitt første barn sammen. Hensikten med kurset er å gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen og i parforholdet.

Anbefaler kurset for andre

Parkurset ’God start’ er utviklet av Barne- ungdoms – og familiedirektoratet. 17 kommuner og nærmere ett hundre par har deltatt på pilotkurs i vinter. Over 90 prosent av kursdeltakerne anbefaler samlivskurset for andre. Det viser en evaluering som firmaet Agenda utredning og utvikling AS har gjennomført for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 71 % gir kurset en skår på 5 og 6. Både menn og kvinner gir svært positive tilbakemeldinger på at de har lært:

• nyttige teknikker for kommunikasjon og metoder for konflikthåndtering
• om positive muligheter i parforholdet og hvordan mulighetene kan brukes
• hvor det finnes profesjonell hjelp dersom det er behov for det

Samlivskurs i 150 kommuner i høst – og i hele landet fra 2006

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet tar sikte på å tilby parkurset ’God start’ i 150 kommuner nå i høst.

Fra neste år vil samlivskurset tilbys ved helsestasjoner i alle norske kommuner. Det er helsestasjonene i kommunene som arrangerer ’God start’, og par som har lyst til å gå på kurs kan ta kontakt med helsestasjonen. Hvis helsestasjonen der du bor ikke har noe kurstilbud nå, kan du oppfordre kommunen din til å melde seg på ’God start’.

Kommuner som melder seg på vil få gratis kursmateriell og opplæring, og direktoratet dekker kurskostnadene.

Kommunikasjon, konflikthåndtering og humor

På ’God start’ får parene lære nyttige teknikker for kommunikasjon og metoder for konflikthåndtering, og kurset er gratis. Seksualliv, humor og arbeidsdeling er også viktige tema på kurset.

Tilbakemeldinger viser også at mange setter stor pris på å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Kurset fokuserer på de ressurser og muligheter paret har til å finne gode løsninger sammen. Kursene er en del av regjeringens satsing for å styrke parforhold der barn er involvert.

Les mer om God start på bufetat.no (ekstern lenke).