Å fjerne livmoren er et vanlig gynekologisk inngrep. Det utføres hvis kvinnen har plagsomme muskelknuter, sterke menstruasjonsblødninger som man ikke lykkes i å begrense på annen måte eller hvis det foreligger mistanke om livmorkreft. Nervefibre som påvirker følelsen i underlivet, fuktigheten i skjeden og kontrollen med urinblæren passerer nært inntil livmoren. Et kirurgisk inngrep i dette området kan skade disse viktige fibrene.

Operasjonen kan utføres på ulike måter. Man kan fjerne hele livmoren eller la den nederste delen, livmorhalsen, bli igjen. Det har vært diskutert om den er av betydning for seksuallivet. Tidligere undersøkelser har gitt motstridene resultater.

Hollandske forskere har nå gjennomført en omfattende undersøkelse for å finne ut om seksuallivet blir påvirket av å fjerne hele eller deler av livmoren. 413 kvinner deltok i studien. Av disse hadde 310 et aktivt seksualliv.

En stor andel av kvinnene som hadde seksuelle problemer før inngrepet opplevde en bedring etterpå. De vanligste problemene de hadde hatt var nedsatt lyst, for lite fuktighet i skjeden, smerter, nedsatt følelse i underlivet og vanskeligheter med å oppnå orgasme. Etter operasjonen avtok disse plagene hos mellom 50 og 90 prosent. Den viktigste årsaken er antagelig at de fikk økt overskudd når smerter og blødninger fra livmoren opphørte. Det var få som fikk nye samlivsplager etter inngrepet. Resultatene var uavhengig av hvordan livmoren ble fjernet og om man lot livmorhalsen bli igjen. Aktiviteten i samlivet var lik i alle grupper og endret seg lite som følge av behandlingen.

Kilde: British Medical Journal 2003