Noen mennesker svetter vesentlig mer enn andre. Synlige svetteringer og skade på tøy er en belastning.

Forskere har nå undersøkt om svettetendensen har sammenheng med psykiske problemer deriblant ulike angstlidelser. 42 pasienter i alderen 13 til 68 år (19 menn og 23 kvinner) med kraftig svette gjennomgikk en rekke personlighets tester. Resultatene ble sammenliknet med et tilfeldig utvalg av befolkningen.

Studien viste at pasienter som lider av kraftig svette er psykisk sett like sterke og velfungerende som folk flest. Hos enkelte forårsaker svetteplagene en mild depresjon og indre uro. Noen begrenser omgangen med andre mennesker som følge av svetten.

British Journal of Dermatology