Når en lege har undersøkt et forkjølet barn er konklusjonen ofte at ungen er smittet av et virus. Ettersom antibiotika ikke ”biter på” virus må man vente på at sykdommen går over av seg selv. Hvor lenge skal man vente....?

Foreldrene får gjerne beskjed om barnet sannsynligvis vil kvikne til i løpet av to – tre dager, og at legen bør kontaktes på nytt dersom det ikke skjer. Han vil i så fall undersøke ungen på nytt for å finne ut om infeksjonen likevel skyldes bakterier slik at ungen vil ha nytte av en kur med antibiotika. Komplikasjoner tilsier også ofte at antibiotika kan være til hjelp.

Britiske leger har nylig undersøkt hvor raskt forkjølte barn blir friske. Tar det noen dager eller trenger man mer tid på å bli kvitt en virusinfeksjon? Til sammen 290 barn i alderen seks måneder til 12 år deltok i studien. I gjennomsnitt hadde de vært syke i nesten tre og et halvt døgn da legen undersøkte dem første gang. Fire dager senere var drøyt halvparten (56 prosent) av barna fortsatt syke. Etter en uke var en av fire barn (26 prosent) enda ikke friske. To uker etter legeundersøkelsen slet 1 av 15 barn stadig med viruset.

Undersøkelsen tyder på at mange barn trenger en uke eller lenger på å bekjempe en vanlig forkjølelse og at manglende bedring etter noen dager ikke nødvendigvis tilsier at barnet bør behandles med antibiotika. En fornyet vurdering hos lege kan likevel være på sin plass slik at man oppdager de som faktisk har behov for en pencillinkur.

Kilde: British Medical Journal