Undersøkelser har vist at man kan forebygge komplikasjoner og bli raskere frisk ved å begrense sengeleie ved sykdom. Får man hjelp til å komme ut av sengen og gå eller sitte litt hver dag avtar risikoen for å bli rammet av blant annet blodpropper og liggesår.

Tarmene fungerer også bedre når man er i aktivitet. Dessuten blir musklene mindre svekket hvis de får jobbe litt.

Forskere har gjennomført en undersøkelse for å finne ut om personer med lungebetennelse kvikner til fortere hvis de blir hjulpet på bena. Til sammen 458 pasienter som var innlagt i et sykehus deltok i studien. Alle ble behandlet med antibiotika. Halvparten fikk i tillegg hjelp til å sitte eller gå minst 20 minutter daglig allerede fra det første døgnet. Det viste seg at de som var minst og de som var mest rammet av lungebetennelse bare ble friskere en dag tidligere enn som de som sto opp når de selv ville. Det er en relativt beskjeden gevinst som sannsynligvis skyldes at de som ikke var så syke, var i aktivitet uansett eller tålte greitt å ligge i sengen. Pasientene som var hardt rammet av lungebetennelse, trengte uansett mye tid på å bli bra og tjente lite på å dette relativt enkle tiltaket. De som derimot var middels syke, kviknet til vesentlig raskere hvis de ble ”tvunget” til å være litt oppe hver dag.

Undersøkelsen føyer seg inn i rekken av studier som viser at man blir fortere frisk og at man beskytter seg mot komplikasjoner ved å være i aktivitet så snart det lar seg gjøre.

Kilde: Chest 2003