To nye undersøkelser tyder på at røyking kan firedobler risikoen for å bli deprimert og faren for angst øker med opp til tjue ganger.

Det er kjent at personer med angstlidelser røyker mer enn andre. Noen mener dette skyldes at mennesker som sliter med angst ikke sjelden begynner å røyke på grunn av sosialt press eller fordi de tenker at røyk virker beroligende. Andre hevder overhyppigheten av angst blant røykere er en følge av at nikotin framkaller indre uro.

Andre undersøkelser har vist at depresjon også er vanligere blant tenåringer som røyker enn de som ikke gjør det. En vanlig tolkning har vært at deprimerte tenåringer finner trøst i å røyke. Det har vært utført undersøkelser for å belyse hvilke av teoriene som er korrekt.

I en undersøkelse fulgte man gjennom et år 8.704 tenåringer som ikke var deprimerte. Man noterte hvem som utviklet depresjoner og hva som kjennetegnet disse i forhold til andre. Det viste seg at de som røykte hadde fire ganger større risiko for å utvikle depresjon enn de som ikke røykte.

I en annen undersøkelse deltok 688 ungdommer. De ble fulgt fra 16- til 22-års alder. 44 av ungdommene (6 prosent) hadde i utgangspunktet en angstlidelse. Blant de som begynte å røyke var det ikke flere personer med angst enn normalt. Men etter hvert fikk flere av røykerne angst sammenlignet med dem som valgte å være ikke-røykere. Risikoen for å få generell angstlidelse var seksdoblet og sjansen for å få panikkangst var 20-doblet.

Ved statistisk analyse kontrollerte man disse resultatene for andre årsaker til angst og depresjon. Konklusjonen av analysene var at sigarettrøking ser ut til å være en direkte medvirkende årsak til plagene. Undersøkelsene forklarer ikke hvorfor tobakk øker faren for å bli rammet av angst eller å bli deprimert, men vi vet at nikotin påvirker signalstoffene i hjernen.

Kilde: JAMA og Pediatrics