Alle som mener de er blitt skadet i det norske offentlige helsevesenet kan søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Antall saker som blir vurdert stiger årlig.

I 2003 ble over 2200 saker vurdert og i 2004 økte antallet til 3 150, hele 35 prosent mer enn i 2003. 763 søkere fikk medhold og erstatning. Det ble utbetalt til sammen 398 millioner kroner. De fleste fikk sin søknad avgjort i løpet av 11 måneder.

Ordningen omfatter skader som er oppstått under behandling på offentlige sykehus og poliklinikker, kommunal legetjeneste, legevakt og hos fastleger. I tillegg kommer, privatpraktiserende spesialister som har avtale med det offentlige, tannhelsetjenesten, sykehjem og rehabiliteringssentra. Ni av ti saker som NPE vurderer gjelder behandling hos spesialister, særlig innen ortopedi (skjelletkirurgi), gynekologi, magetarmkirurgi og kreftbehandling. Utredning av erstatningskravet er gratis for pasienten.

Antall saker økte med 50 prosent fra 2002 til 2003 og med 35 prosent fra 2003 til 2004. Likevel mener direktør i NPE, Erling B. Breivik at man bare ser toppen av isfjellet. Man ønsker at helsepersonell skal bli flinkere til å informere om ordningen.

- Helsepersonell tror gjerne det skal grov uaktsomhet til for at pasienten kan ha rett til erstatning, men slik er det ikke. sier assisterende direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

I tillegg til en sammenheng mellom behandling og skade, må pasienten også ha lidt et økonomisk tap for å få erstatning.

- Mange er ikke klar over at dette er så vesentlig. Men erstatning gis ikke som et plaster på såret for dårlig behandling, sier Jørstad.

Du finner mer informasjon på følgende adresse www.npe.no.