Forskere har forsøkt å finne ut om det er en sammenheng mellom seksuell aktivitet og risikoen for å bli rammet av kreft i prostatakjertelen. Undersøkelser man har gjennomført har gitt mostridende resultater.

Det nasjonale kreftinstituttet i USA har nå gransket svarene fra 29.000 menn i alderen 46 til 81 år. De ble bedt om å angi hvor ofte de hadde sædutløsninger ved samleie, onani eller ufrivillig under søvn. Undersøkelsen ble gjentatt annet hvert år fra 1992 til 2000.

I løpet av denne perioden ble 1449 av mennene rammet av prostatkreft. De ble samenlignet med en gruppe menn i samme alder uten kreft og med tilnærmet like livsstilsvaner og arvelig risiko. Forskerne hadde da to grupper menn som var tilnærmet like med unntak av den seksuelle aktiviteten. De sammenlignet deretter forekomsten av prostatakreft i de to gruppene og fant at et aktivt seksualliv synes å minske faren for å bli rammet av denne sykdommen.

Kilde: JAMA 2004; 291: 1578-1586