Medisiner blir stadig dyrere og mange medikamenter inngår ikke i ordningen med blå resept. Men det finnes en lite kjent regel som gir deg mulighet til å få dekket nesten alle dine medisinutgifter.

Medisiner som skrives ut på blå resept refunderes helt eller delvis av trygdekontoret. Egenandelen er i dag 36 prosent, men du skal ikke betale mer enn 490 kroner for tre måneders forbruk. Det lønner seg å be legen skrive ut alle blå reseptmedisinene på samme resept. Da betaler du bare en egenandel hver gang du benytter resepten.

Som regel finnes leverandører av det samme legemiddelet. Det er altså ulik pris for identiske produkter. Skriver legen ut det rimeligste alternativet, får du lavest egenandel.

Husk at du også kan få refundert utgifter til medisiner på hvit resept. Dersom du og dine barns årlige utgifter overstiger 1.600 kroner, kan Folketrygden dekke 90 prosent av det overskytende beløpet. Forutsetningen er at du har spart på kvitteringene, og søker trygdekontoret om refusjon. Det stilles ikke spesielle krav til behandlingens varighet, men medisinen må være registrert i Norge, være reseptpliktig og skrevet ut av lege. Det gis vanligvis ikke stønad til vanedannende medisiner. Unntak kan gjøres for visse typer medisiner hvis man lider av kreft, kronisk sterke smerter eller en psykisk lidelse.

Når du søker trygdekontoret om stønad, må du legge fram kvittering fra apotek med medisinens navn, pris, kjøpsdato, navn på legen som har skrevet ut resepten og apotekets stempel.