Et økende antall utenlandske nettsteder selger medisiner som i Norge og de fleste andre land krever resept fra lege. På Internett selges medisinene reseptfritt. Eksempler er Viagra og ulike slanketabletter.

Statens legemiddelverk advarer mot å kjøpe medikamenter på denne måten. Det er flere grunner til dette. Man har ingen garanti for at produkter som selges på denne måten inneholder det de skal. Medisinene kan i beste fall vise seg å være virkningsløse, og i verste fall føre til farlige bivirkninger. I tillegg innebærer det en risiko å bruke reseptpliktige medisiner uten å rådføre seg med lege.

Alle legemidler som selges i Norge er omfattet av en forsikringsordning som kan gi rett til erstatning dersom det oppstår skader ved bruk av medisinen. Legemidler som er kjøpt på Internett er som regel ikke dekket av denne ordningen. Man vil derfor stå uten rettigheter. De omfattes heller ikke av de ulike støtteordningene som finnes for personer som har store utgifter til medisiner.

Legemidler kan på visse vilkår kjøpes lovlig via Internett fra land innenfor EØS-området. Forutsetningen er at medikamentet er lovlig anskaffet. Det innebærer blant annet at reseptpliktige medisiner er foreskrevet av lege.