Feromoner er duftstoffer som avgis av en organisme for å kommunisere med andre. I dyreverdenen benyttes feromoner blant annet til å signalisere mottakelighet for befruktning.

Sommerfuglhunner tiltrekker seg hannsommerfugler i parringstiden ved hjelp av slike duftstoffer.

Feromoner har også andre funksjoner. De brukes av pattedyr til å markere revir og til å organisere den sosiale strukturen og arbeidsoppgavene blant maur og bier. Betydningen av feromoner hos mennesker er usikker. Inntil nylig visste man ikke om mennesker er i stand til å registrere feromoner. Nå har man oppdaget at vi har et sanseorgan i nesen som oppfatter slike duftstoffer. Duftene er imidlertid så svake at vi ikke merker dem bevisst.

I 1998 ble det publisert en artikkel i tidsskriftet Archives of Sexual Behavior av en amerikansk forsker. Hun hadde gjennomført en undersøkelse av 38 menn og deres kvinnelige partnere. Forskeren fant at mennene kjærtegnet sine partnere mer enn mennene i en kontrollgruppe som ikke ble utsatt for feromoner.

I en annen undersøkelse publisert i tidsskriftet Nature samme året fant man at feromoner påvirker menstruasjonssyklusen til kvinner som lever i samme bolig. Det kan forklare hvorfor de etter hvert menstruerer samtidig.

Begge disse undersøkelsene er små og det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Jeg tror derfor man inntil videre bør være skeptisk til påstander om effekt av feromoner. Litt tydeligere duftsignaler og annen oppmerksomhet er antagelig mer effektivt.