Hostemedisiner er en bestselger på apotekene – særlig høst og vinter. Vi kjøper disse produktene blant annet for å gi barna og oss selv nattero. Forskere har sjekket om disse produktene faktisk er til hjelp.

I undersøkelsen deltok til sammen 100 barn som hostet på grunn av en forkjølelse. Symptomene hadde vart mindre enn en uke ved undersøkelsens start. Barna fikk enten et av de to vanligste hostemidlene eller en mikstur uten noen virkning (såkalt placebo). Foreldrene registrerte deretter hvor mye barna hostet. Det viste seg at barnas symptomer ble nesten halvert. Til forskernes forundring var effekten av den uvirksomme narremedisin like god som hostemidlene og hyppigheten av bivirkninger var den samme.

Undersøkelsen ble gjennomført med en vitenskapelig god metode. Det er derfor grunn til å feste lit til forskernes konklusjon. Den er at hostemidlene i seg selv sannsynligvis ikke har noen effekt, men at de likevel oppleves som nyttige fordi vi tror de hjelper.

Kilde: Pediatrics 2004