Mange menn har erfart at potensen avtar etter en lang sykkeltur. En undersøkelse bekrefter denne sammenhengen. Til sammen 463 syklister deltok i studien. Hver av dem syklet minst 32 mil. Av disse ble en av tjue deltakere forbigående impotente og en av tre merket nedsatt følelse i underlivet. De aller fleste fikk tilbake potensen etter noen dager og uker.

Den svekkete reisningen skyldes at nervefibrene som styrer blodtilførselen til penis slutter å virke når de blir utsatt for langvarig trykk. For å minske belastningen blir det laget sykkelseter med hull i midten. I undersøkelsen fikk imidlertid de syklistene som hadde slike seter oftere fikk potensproblemer enn deltakere med vanlige seter.

Man fant også at sittestillingen var av betydning. Hvis man ønsker å skåne underlivet, lønner det seg å sitte foroverbøyd med styret lavere enn setet. For øvrig oppdaget man at de som benyttet off-roadsykler ble hyppigere rammet av svekket potens enn de som syklet på en vanlig gatesykkel.

Kilde: Journal of Urology 2004