Kvinner som har fått utført et keisersnitt føler seg ofte usikker på om de bør forløses på samme måte ved neste svangerskap. Forskere har nå gjennomgått undersøkelser som har vært utført for å belyse denne problemstillingen. Man fant til sammen 21 studier av tilfredsstillende kvalitet. Blant kvinner som forsøker å føde på vanlig måte etter et tidligere keisersnitt oppstår det en rift i livmoren hos nesten 4 av 1000. Blant dem ble forløst med keisersnitt begge gangene fikk cirka 1 av 1000 kvinner en slik rift. Det innebær at man unngår en rift ved å utføre 370 keisersnitt.

Totalt i begge gruppene døde seks barn i forbindelse med fødselen. Det betyr at 7000 barn må bli forløst med keisersnitt for å unngå et dødsfall. Ingen av mødrene, verken de som fødte vanlig eller ved keisersnitt, mistet livet.

Samlet tyder undersøkelsen på at det er lite risikabelt for kvinner som har blitt forløst med keisersnitt en gang å forsøke å gjennomføre en vanlig fødsel neste gang de er gravide.

Kilde: British Medical Journal 2004
Foto: © iStockphoto.com/iconogenic