Et økende antall ungdommer får påvist den fryktede sykdommen kIamydia. I 1995 ble den påvist hos 12.000 personer. I 2004 var det økt til 17 558 tilfeller. Vi må helt tilbake til 1989 for å finne et høyere antall diagnostiserte tilfeller.

De fleste av dem var unge kvinner, men utbredelsen er nok minst like stor blant menn. Til en hver tid er en av tjue ungdommer smittet.

Sykdommen overføres seksuelt og gir lite symptomer, særlig hos menn. Det er derfor lett å undervurdere viktigheten av å trygge andre og seg selv mot smitte. Selv om mikroben gir lite symptomer den første tiden, forårsaker den en alvorlig underlivsinfeksjon i løpet av et år hos en av tre kvinner som ikke får behandling. En slik betennelse seksdobler risikoen for å bli ufrivillig barnløs eller å bli rammet av svangerskap utenfor livmor hvis man lykkes med å bli gravid.

Det er nå mulig å påvise smitte med klamydia ved å ta en urinprøve. Jenter trenger derfor ikke lenger å få utført en tradisjonell underlivsundersøkelse for å finne ut om de smittet. Guttene slipper også ubehagelig prøvetaking fra urinrøret. Og viser det seg at man er smittet, er behandlingen gratis.

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt