Det er en vanlig oppfatning at svangerskapet som regel er periode med psykisk velbefinnende. Barselperioden derimot blir gjerne ansett som tyngre og en tid da man lettere kan bli rammet av en depresjon.

Forskere tilknyttet Folkehelseinstituttet har nylig gjennomført en studie for å belyse denne problemstillingen. 416 barselkvinner i to kommuner i Akershus deltok i studien og fylte ut et spørreskjema om sin mentale helse. 259 svarte i tillegg på et identisk spørreskjema enten før eller etter barselperioden. Det viste seg at sannsynligheten for å bli deprimert er omtrent lik i svangerskapet, i barseltiden og i resten av året etter fødselen.

Kilde: Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 2004