De siste to årene har det blitt skrevet mye om helsefarer ved bruk av hormontilskudd hos middelaldrende og eldre kvinner. Det er virkningene av hormonene østrogen og gestagen som har vært i fokus.

Bakgrunnen var en stor amerikansk undersøkelse der man fant at tilskudd med disse hormonene øker forekomsten av brystkreft, hjerneslag og blodpropp i bena og lungene. Samtidig beskytter hormontilskuddene mot kreft i tykktarmen, livmoren og lårhalsbrudd. Samlet sett er det liten forskjell i dødelighet blant kvinner som bruker slike tilskudd og de som lar det være. Det er verdt å merke seg at deltakerne i den amerikanske undersøkelsen i gjennomsnitt var 63 år.

Man har nå sjekket risikoen er den samme hos yngre kvinner. Forskerne samlet inn resultatene av alle undersøkelser som har vært gjennomført av denne problemstillingen. Til sammen 30 vitenskapelig sett solide studier med til sammen 26 600 kvinner ble inkludert.

Det viste seg at kvinner under 60 år som bruker hormontilskudd ikke har økt risikoen for å bli rammet av hjertesykdom eller kreft. Forskerne oppdaget også at kvinnene i denne aldersgruppen som brukte tilskudd hadde bedre livsutsikter og mindre risiko for å dø enn de som lot være å ta tilskudd. Forskernes metode og materialer var av en slik kvalitet at studien ble gitt den høyeste graderingen (1a). Det innebærer at konklusjonen med stor sannsynlighet er korrekt.

Studien bekrefter tidligere undersøkelser som viser at hormontilskudd mot plager i overgangsalderen er en trygg behandling som kan bedre livskvaliteten for mange i kvinner i denne fasen av livet.

Kilde: Journal of General Internal Medicine 2004