Hunders luktesans er mellom 1.000 og 10.000 ganger mer følsom enn menneskets. Våre firbente venner er også betydelig flinkere til å skille ulike lukter fra hverandre og til å snuse seg fram til kilden av en lukt. Disse evnene blir brukt på stadig flere måter.

Hunder spiller en viktig rolle i jakten på narkotika, sprengstoff, kriminelle på flukt og ved søk etter savnede mennesker. I Australia benytter man hunder til å identifisere hvilke kyr som er fruktbare og derfor klare for inseminering.

Etter at en Border Collie (gjeterhund) i 1989 hadde vist uvanlig stor interesse for en føflekk på leggen til sin matmor, gikk hun til legen. Det viste seg at føflekken var ondartet, men at kreften hadde blitt påviste så tidlig at kvinnen berget livet. Liknende erfaringer har gjort at man har undersøkt om hunder kan brukes til å påvise kreft ved å reagere på bestemte stoffer i ondartete svulster.

Syv hunder av ulike raser gjennomgikk et opplæringsprogram for å kjenne igjen lukten av urin fra mennesker med kreft i urinblæren. Ved ”eksamen” skulle hver av hudene velge ut den rette urinen blant syv ulike prøver. En av prøvene var fra et menneske med blærekreft. De øvrige var fra personer som enten var friske eller hadde andre sykdommer i urinen. Sjansen for å treffe rett ved en tilfeldighet var derfor en av syv (14 prosent). Det viste seg at hundene fant kreftprøven halvparten av gangene hvilket er nesten fire ganger bedre enn ren tilfeldighet.

Hundenes presisjon er foreløpig ikke god nok til å at de kan brukes til å stille diagnoser. Men etter hvert vil man sannsynligvis oppdage hvilke hunderaser som er spesielt følsomme for de ulike formene for kreft. Kanskje blir hunder en dag viktige medarbeidere i medisinske laboratorier.

Kilde: British Medical Journal 2004.