Kan et menneske som er alvorlig syk samle krefter for å få oppleve en viktig begivenhet?

Forskere har forsøkt å finne ut av dette ved å undersøke samtlige dødsfall i den amerikanske delstaten Ohio i perioden 1989 – 2000. Man fant at sannsynligheten for å dø var den samme i uken før og etter vedkommendes fødselsdag, julaften og høsttakkefesten som er amerikanernes kanskje viktigste høytid. Færrest døde i løpet av sommermånedene. Forskerne mener dette skyldes lavere temperaturer og økt forekomst av luftveisinfeksjoner i den kalde årstiden.

Undersøkelsen strider litt mot de observasjonene jeg har gjort som lege, men jeg fester lit til konklusjonen. Studien minner om betydningen av å ikke utsette viktige opplevelser i livene våre og vise andre vår omtanke i dag – særlig i livets sluttfase.

Kilde: JAMA 2004; 292:3012-16.