Man har lenge mistenkt at mors røyking under svangerskapet påvirker barnets intellektuelle utvikling.

Ifølge en ny dansk og amerikansk studie er det trolig en slik sammenheng. Barn av mødre som røkte mer enn 20 sigaretter dagen under svangerskapet hadde i gjennomsnitt 6 poeng lavere intelligens (IQ).

Studien omfattet 3044 unge menn i vernepliktig alder. Forskerne tok hensyn til andre faktorer som kunne tenkes å påvirke resultatet. Eksempler på dette var mødrenes alder, utdannelses nivå, sosiale status og antall barnefødsler. Barnets vekt og høyde ved fødsel ble likeledes registrert.

Det oppsiktvekkende ved studien er at risikoen for at barnet får lavere IQ kun avheng av morens røykevaner. Ingen av de øvrige faktorene spilte noen rolle. Det var også en nær sammenheng mellom hvor mye moren røykte og barnets intelligens. Røyking sent i svangerskapet ser ut til å være mest skadelig.

Mekanismene er ikke helt klarlagte, men forskerne mener at kjemiske substanser i sigarettene spiller en rolle. Disse stoffene påvirker utviklingen av barnets hjerne og nervesystem. Dessuten begrenser røyking blodsirkulasjonen i morkaken og livmoren. Det begrenser fosteret tilførsel av surstoff (oksygen) og skader hjernens vekst. Samlet svekker dette barnets intellektuelle evner i voksen alder.

Kilde: British Medical Journal 2005;330:499