Forskere har lenge vært klar over det er en sammenheng mellom diabetes type 2 (”aldersdiabetes”) og tarmkreft. Begge sykdommene øker kraftig i vår del av verden.

Overvekt, vestlige matvaner og en livsstil preget av lite fysisk aktivitet spiller en viktig rolle. Det gjør også arvelige faktorer.

Nye undersøkelser viser at personer utsatt for diabetes type 2 har 40-60 prosent større risiko enn andre for å bli rammet av tarmkreft. Sannsynligvis spiller blodsukkernivået en viktig rolle, for risikoen ser ut til å avta hvis man lykkes med å holde blodsukkeret på et stabilt og lavt nivå. Forskerer mener forklaringen er hormonet insulin. Diabetes type 2 pasienter har ofte et høyt nivå av dette hormonet i forkant av sykdommen, før egenproduksjonen av insulin synker.

Insulinets oppgave er blant annet å senke blodsukkeret. Det har også andre virkninger. En av disse er at å stimulere kroppens produksjon av celler. Tidlige stadier av en kreftsvulst kan derfor vokse raskere hvis insulinnivået er høyt. Samtidig er det viktig å understreke at insulin er blitt benyttet med svært gode resultater i behandlingen av diabetes de siste 50 årene. Medikamentets rolle i behandling av diabetes kan ikke undervurderes og er livsnødvendig for mange med denne sykdommen.

Hvis nye undersøkelser kan bekrefte teoriene om insulinets rolle i utvikling av tarmkreft, kan det kanskje føre til at man endrer rutiner med sikte på å fange opp kreft hos pasienter som må få langvarig insulinbehandling.

Før man eventuelt iverksetter forebyggende kartlegging (såkalt screening) av tarmkreft blant personer med diabetes type 2, må man foreta en grundig vurdering av fordeler og ulemper av et slikt tiltak. Screening er ikke uten risiko verken medisinsk eller økonomisk.

Kilde: British Medical Journal 2005;330:551-552