Hvert år foretas det om lag 500 amputasjoner over ankelen på grunn av diabetes i Norge. Gratis fotbehandling vil kunne forhindre mange av disse amputasjonene.

På verdensbasis amputeres det et bein på grunn av diabetes hvert 30. sekund, og hele 70 prosent av alle fotamputasjoner forekommer hos personer med diabetes. Man tror at rundt 85 prosent av alle fotamputasjoner på grunn av diabetes kunne ha vært forhindret ved hjelp av forebygging.

Verdens diabetesdag markeres 14. november og det verdensomspennende temaet i år er: Ta hånd om foten – forebygg amputasjoner. Diabetesforbundet krever at fotbehandling kommer under egenandelstaket slik at flere får råd til å ta hånd om føttene sine.

- Fotbehandling burde vært på blå resept, sier Anne Mette Liavaag som er forbundsleder i Diabetesforbundet.

Forbundslederen mener også at fotbehandlingen bør bli mer organisert og effektiv slik at man kan forhindre unødige amputasjoner.

- Det bør opprettes tverrfaglige fotteam på sykehusene og personer med diabetes må få god opplæring i egenomsorg, mener Liavaag.

Fotsår hos diabetikere skyldes vanligvis nerveskade og nedsatt blodtilførsel til føttene. Konsekvensen kan være at man ikke merker det når man trår på noe skarpt eller får en stein i skoen. Det kan føre til sår som har vanskelig for å gro, spesielt dersom blodtilførselen også er nedsatt.

Personer med diabetes kan også selv gjøre mye for å forebygge problemer med føttene og amputasjoner. Det innebærer å undersøke føttene jevnlig (gjerne med speil), bruke fotkrem, bruke gode sko, unngå å gå barbeint eller å røyke, samt å holde blodsukkeret lavt.

Kilde: Diabetesforbundet