En rekke personer med migrene synes de blir mindre plaget av sykdommen hvis de får akupunktur. Forskere har nå undersøkt nytten av dette tiltaket. Til sammen 302 personer i alderen 18 til 65 år deltok i studien. Alle hadde migrene og oppfylte de internasjonale kriteriene til diagnosen. Deltakerne ble tilfeldig inndelt i tre grupper.

Den ene gruppen fikk ekte akupunktur til sammen 12 ganger à 30 minutter fordelt over 8 uker. I den andre gruppen fikk man i løpet av den samme tidsperioden og med samme hyppighet narreakupunktur – det vil si en overfladisk akupunktur på steder der akupunktører er enige om at metoden ikke har noen effekt.Den siste gruppen fikk ingen behandling.

Alle ble fulgt opp i et halvt år. Det viste seg at de som hadde fått ekte akupunktur i denne tidsperioden hadde like mange dager med hodepine som de som fikk uvirksom akupunktur. Dette tyder at ekte akupunktur ikke bedrer migrene.

Forskerne fant også at gruppene som hadde fått enten ekte ELLER uvirksom akupunktur i gjennomsnitt hadde en dag mindre med hodepine i løpet av det etterfølgende halvåret sammenlignet med de som ikke fikk behandling. Denne forskjellen tyder på at man ved å forsøke å hjelpe en person med migrene kan redusere vedkommendes plager noe. Det avgjørende er ikke hva tiltaket innebærer, men at den som blir behandlet tror det vil virke.

Kilde: JAMA 2005