Når et barn rammes av ørebetennelse er det oftest mellomøret som er infisert. Væske fra denne delen av øret dreneres til svelget gjennom en kanal som kalles øretrompeten. Hvis kanalen er trang, slik den ofte er hos småbarn, kan det ta tid før væsken forsvinner. I mellomtiden hører man dårligere på dette øret. Legge man inn et lite drensrør gjennom trommehinnen og inn til mellomøret forsvinner væsken og hørselen blir normal.

Man har nå gjennomgått forskningen som har vær utført om nytten av denne behandlingen. Forskerne valgte ut de undersøkelsene som var av høyeste vitenskapelige kvalitet og slo sammen resultatene av disse. Til sammen inkluderte man syv studier. De omfattet totalt 1234 barn. Halvparten av barna hadde fått innlagt drensrør. De øvrige barna hadde ikke fått noen behandling.

Man sjekket om drensrørene førte til at ørene tørket opp raskere, og om de bedret barnets hørsel og språkutvikling. Studiene viste at væsken i gjennomsnitt forsvant fire måneder tidligere hos de barna som fikk drensrør sammenlignet med de som ikke fikk slik behandling. Man oppnådde også en viss bedring i hørselen. I løpet av et års tid var forskjellene utvisket. Da var hørselen og språkutviklingen like god enten man hadde fått lagt inn drensrør eller ikke.

Forskernes konklusjon er at nytten av drensrør er meget beskjeden for de aller fleste barn med væske i mellomøret. De anbefaler at det blir utført mer forskning for å avklare om enkelte barn kan ha nytte av drensrør. Forskerne nevner særlig barn som har spesielt dårlig hørsel, og der årsaken helt eller delvis er væske i mellomøret.

Kilde: Archives of Diseases in Children 2005