En ny undersøkelse tyder på at mange mennesker får utilstrekkelig behandling ved kroniske smerter. Det viste seg også at risikoen ved å bruke sterke smertestillende medisiner (morfinlignende stoffer) er mindre enn tidligere antatt. Man fant også at behandlingen er til god hjelp gjennom lang tid. Hos yngre personer år er effekten mer kortvarig og faren for misbruk vesentlig større.

206 personer deltok i studien. Deltakerne var enten over 60 år eller under 50 år. Samtlige slet med sterke, kroniske nervesmerter eller smerter som følge av slitasjegikt, fibromyalgi og beslektede tilstander. Man sammenlignet nytten av medisinene og behovet for å sette opp dosene. Etter 14-15 måneder hadde forbruket stabilisert seg i begge grupper. Det viste seg at de yngste smertepasientene trengte mer enn dobbelt så mye smertestillende som de eldre. Hos enkelte av dem ble forbruket meget høyt. Dette problemet så man ikke hos de eldste deltakerne.

Fordelen med morfinlignende medisiner er at de ikke forårsaker blødninger i magen eller hjerteproblemer slik såkalte betennelsesdempende medikamenter (Ibux, Naproxen, Pirox og lignende) kan gjøre. Mange eldre bruker blodfortynnende medisin (Marevan) eller har hjerteproblemer og bør derfor oftest ikke bruke disse medisinene. Forstoppelse er et hyppig problem ved bruk av morfin, men dette kan man motvirke ved å spise rikelig med fiber, være i aktivitet og bruke et mildt avførende middel som for eksempel laktulose (reseptfritt).

Hos unge mennesker er forekomsten av og risikoen for å få mageblødninger og hjertesykdom mindre. For disse pasientene kan betennelsesdempende medisiner være et godt valg ved kroniske smerter.

Kilde: Anesthesia and Analgesia juni 2005