En ny amerikansk studie viser at hyppig bruk av kondom ved seksuell kontakt minsker risikoen for å få en herpesinfeksjon i undelivet.

Hva er genital herpes?

Genital herpes er en virusinfeksjon i underlivets hud og slimhinner. Viruset kalles herpes simplex virus (HSV), og er av de vanligste seksuelt overførbare infeksjoner. Det finnes to typer av dette viruset, HSV 1 som oftest forårsaker forkjølelsesår på leppene og HSV 2 som forbindes med genital herpes. Begge virustypene kan imidlertid smitte til underlivet.

Hvilke symptomer forbindes med genital herpes?

Symptomene varierer i styrke fra person til person. Mange er helt symptomfrie, men hos dem som er plaget starter et herpesutbrudd gjerne med kløe, prikking og en brennende følelse i huden i underlivet. Noen får smertefulle, røde utslett i samme område.

Hos kvinner kan dette utslettet ses på kjønnsleppene og rundt skjedeåpningen, og hos menn på penishodet eller forhuden. Utslettet kan også oppstå rundt analåpningen og på lårene.

I løpet av 72 timer kan utslettet utvikle seg til små, væskefylte blemmer som sprekker og etterlater sår. Sårene gror i løpet av en drøy uke hos de fleste.

Ved førstegangsutbrudd er symptomene gjerne sterkere enn ved gjentatte utbrudd og kan omfatte feber, sykdomsfølelse og hovne lymfeknuter.

Omlag en av fem som er smittet med HSV 2 har gjentatte herpesutbrudd, men hos mange av disse svekkes symptomene med årene.

Mange har genital herpes uten å vite det fordi de ikke har symptomer på sykdommen. Disse kan likevel smitte andre når viruset er aktivt.

Hvordan smitter genital herpes?

Genital herpes smitter ved seksuell kontakt med noen som har et herpesutbrudd.

Ved utbrudd vil partneren ofte ha sår, utslett eller blemmer i underlivet eller rundt munnen. Herpesutbrudd forekommer imidlertid ofte uten synlige tegn på infeksjon. Vedkommende kan likevel smitte andre.

De fleste mennesker blir trolig smittet fra en partner som ikke er klar over at han/hun har et utbrudd fordi det er så beskjedent. HSV 1 som vanligvis forårsaker forkjølelsesår kan smitte til kjønnsorganene ved oralsex.

Hvordan unngå smitte?

Det viktigste tiltaket er å unngå seksuelt samvær med en partner under et herpesutbrudd.

Man skal være oppmerksom på at ubruddet kan være helt uten symptomer, så kondom bør være obligatorisk om man ikke kjenner til om partneren er smittet med genital herpes.

Smitterisiko

En amerikansk studie inkluderte 1800 seksuelt aktive personer som ble antatt å ha høy risiko for å få en herpesinfeksjon. Disse hadde enten hatt over fire seksualpartnere i løpet av de siste 12 måneder, eller blitt smittet av en kjønnsykdom i samme tidrom.

Ved kontroll hadde 118 av de 1800, altså 6,5 prosent blitt smittet med HSV 2. Av de 118 som hadde blitt smittet var det en overvekt av personer som oppga at de sjelden brukte kondom ved samleie.

De som rapporterte om hyppig kondombruk viste seg å ha lavere risiko for smitte enn de som sjelden brukte kondom ved seksuell kontakt. 19 personer ble smittet med HSV 1. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom HSV 1-smitte og bruk av kondom.

Studien konkluderer med at bruk av kondom reduserer risikoen for å få en HSV-infeksjon. Kondombruk beskytter imidlertid ikke 100 prosent mot herpesinfeksjon, fordi herpesviruset kan overføres til og fra områder som ikke er dekket av kondomet.

Kilde: Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 282