Forkalkning på øynene, aldersbetinget netthinnesvekkelse og makuladegenerasjon (AMD) er ulike navn på samme lidelse. Tilstanden forekommer i varierende grad hos en av fire personer over sytti år.

Dette er den vanligste årsaken til svaksynthet som ikke kan korrigeres med briller.

Synsinntrykk passerer først gjennom øyets overflate (hornhinnen) og deretter øyets linse før lyset treffer netthinnen. Netthinnens midterste punkt kalles den gule flekken (makula). Den er en 5 millimeter i diameter og gir oss skarpsynet slik at vi kan lese, se på TV og se detaljene i et ansikt. Symptomene ved AMD skyldes at sansecellene i makula er svekket som følge av lysets påvirkning gjennom et langt liv. Røyking, høyt blodtrykk og arvelige faktorer er også av betydning.

Det første man merker er ofte at rette linjer begynner å slå bukter på seg. Etter hvert oppstår små blinde flekker i skarpsynet slik at bokstaver eller ord blir borte, og det blir vanskelig å lese. Synsstyrken avtar gjerne gradvis gjennom måneder og år. Det er kun makula som er rammet. Resten av netthinnen blir ikke berørt av sykdommen. Sidesynet svekkes ikke, og man beholder vanligvis et ganske bra gangsyn.

Det finnes dessverre ingen virkelig effektiv behandling mot denne øyesykdommen utover praktiske hjelpemidler. Mange har erfart at en lampe med forstørrelsesglass er til god hjelp når de skal kikke i blader og aviser.

Ettersom AMD ikke kan kureres er det viktig å beskytte seg mot å bli rammet av den. Utover røykeslutt og god kontroll med blodtrykket ser kostholdet ut til å spille en rolle. En grundig gjennomgang av forskning som har vært utført for å belyse kostholdets betydning viser at man ved å spise rikelig med frukt og grønt, minsker risikoen for å utvikle AMD. Det er særlig grønne grønnsaker som ser ut til å beskytte øynene. Det skyldes innholdet av fargestoffene (pigmentene) lutein og zeaxanthin. Øyet bruker disse stoffene til å beskytte seg mot sol og andre påvirkninger som framskynder aldringsprosessen. Ved å spise mat som er rikt på lutein og zeaxanthin styrker man øynenes innebygde, naturlige solfilter og tilfører dem pigmentet de trenger for å fungere. I enkelte helsekostforretninger kan man kjøpe kapsler med lutein og zeaxanthin. Hvorvidt kapslene virker bedre enn et sunt kosthold, vet man foreløpig ikke.

Kilde: Bandolier