En ny undersøkelse viser at amming kan beskytte kvinner mot å utvikle type 2 diabetes i inntil 15 år.

Type 2 diabetes

Cirka 90 prosent av alle diabetikere har type 2 diabetes. Man arver en disposisjon for sykdommen, men sykdomsutviklingen er relatert til livsstil, der overvekt og mangel på mosjon står sentralt. Type 2 diabetes utvikles over tid, og forløpet kan deles inn i flere faser:

- Insulinresistens: Cellene reagerer ikke like godt på insulin som før, og transport av sukker inn i cellene blir dårligere. Sukkeret blir værende i blodbanen, og blodsukkeret forblir høyt lenge etter et måltid.

- Økt inslulinproduksjon: For å greie å få sukker inn i cellene ved insulinresistens må det produseres mer og mer insulin. Over tid greier ikke kroppen å produsere nok insulin til å kompensere for insulinresistensen, og man får stadig høyere blodsukker etter måltid.

- Nedsatt insulinproduksjon: Høyt blodsukker over tid ødelegger cellene som lager insulin, og insulinproduksjonen blir svekket. Man får mangel på insulin, og blodsukkeret er høyt store deler av døgnet. Dette er skadelig for kroppen, og på dette stadiet kan det bli nødvendig med medisiner som regulerer blodsukkeret.

Hva viste studien?

155 000 amerikanske kvinner ble fulgt i en studie som pågikk fra 1986 til 2002. I løpet av disse 15 årene utviklet over 5000 av kvinnene type 2 diabetes.

Kvinnene fikk tett oppfølging og ble undersøkt av lege flere ganger i løpet av årene studien pågikk. Ved å se på resultatene fra disse undersøkelsene fant man at kvinner som hadde ammet ett eller flere barn hadde markant redusert risiko for å utvikle type 2 diabetes.

Jo lenger jo bedre

Det viste seg at jo lenger kvinnene hadde ammet, jo mindre var risikoen for å utvikle type 2 diabetes. Risikoen var redusert med 15 prosent for hvert år kvinnene hadde ammet. Resultatet viste seg å være gyldig selv om man justerte for andre risikofaktorer for type 2 diabetes som overvekt og livsstil. Effekten av ammingen avtok med tid etter siste fødsel, men varte i opptil 15 år etter siste ammeperiode.

Hvordan kan amming redusere risiko for type 2 diabetes?

Tidligere studier har vist at amming har en gunstig effekt på regulering av likevekten mellom kroppens blodsukker og utskillelse av insulin. Forskerne tror dette kan være forklaringen på hvorfor amming reduserer kvinners risikoe for å utvikle type 2 diabetes.

Kilde: JAMA. 2005;294:2601-2610.
Foto: © iStockphoto.com/MsSponge