Misbruk av rusmidler har vært et problem for menneskeheten i årtusener. Ved Folkehelseinstituttet forsøker man å finne ut hvorfor noen ikke klarer å begrense inntaket av alkohol eller narkotika. Man vet nå at dette blant annet skyldes at rusmidlene påvirker lystsenteret i hjernen - det såkalte mesolimbiske systemet. Dette senteret styrer grunnleggende aktiviteter som inntak av mat og drikke, seksualitet, omsorg for sine barn, evnen til å konsentrere seg og å lære. Når man blir mett eller utørst, seksuelt tilfreds eller får bekreftet at barna har det trygt og godt oppnår man en følelse av velvære. Rusmidler virker ved å påvirke de samme delene av hjernen. Ulempen er at alkohol og narkotika samtidig svekker det mesolimbiske systemets evne til å utløse glede. Etter hvert trenger man stadig større doser eller kraftigere rusmidler for å oppnå velvære. Hvor raskt dette skjer betydelig fra person til person. Dette skyldes delvis medfødte egenskaper og er en av årsakene til at rusmisbruk til en viss grad er arvelig. Det kan også forklare hvorfor noen raskere blir avhengig av rusmidler. Svekkelsen av denne delen av hjernen bidrar til at man blir tiltagende sløv og evnen til kritisk tekning og læring avtar. Dette begrenser viljen og evnen til å komme ut av misbruket.

Det pågår omfattende forskning over hele verden arbeider for å avdekke eksakt hva som skjer i hjernen ved bruk av rusmidler. Målet er å utvikle medikamenter som kan reparere disse endringene og dermed stoppe misbruket.

Kilde: Folkehelsa
Foto: © iStockphoto.com/Alija