En ny undersøkelse viser at for høyt blodtrykk svekker de mentale ferdighetene.

357 menn deltok i studien. Deres gjennomsnittsalder var 67 år. Mennenes hukommelse og taleferdigheter ble testet og blodtrykket målt.

Man fant som ventet at de eldste mennene hadde noe dårligere hukommelse og språklige ferdigheter enn de yngre. Da man sammenlignet deltakere av samme alder, viste det seg mennene som hadde blodtrykk over 140/90 uttrykte seg mindre flytende og hadde svakere korttidshukommelsen enn mennene med normalt blodtrykk. Forskerne mener dette skyldes at aldringsprosessen i hjernen går raskere hvis blodtrykk er for høyt.

Tidligere undersøkelser har vist at for høyt blodtrykk gradvis svekker blodårene. På sikt øker dette risikoen for å bli rammet av hjerneslag, hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjertesvikt, skader på livpulsåren og nyresvikt. Et høyt blodtrykk gir i seg selv vanligvis ingen symptomer. Det er derfor klokt å få det målt når man likevel er hos legen. Hvis trykket er normalt, er det oftest tilstrekkelig å gjenta måling med noen års mellomrom fra man er omkring 40 år gammel.

Kilde: Neuropsychology