Tinnitus aurium kommer av de latinske ordene ”tinnitus” som betyr ringing/klirring og ”aurium” som betyr øret. På norsk bruker vi også betegnelsen øresus. Det er en tilstand der pasienten hører lyd eller lyder som ikke kommer fra omgivelsene.

Øresus skyldes oftest ulike former for hørselreduksjon for eksempel som følge av økende alder (presbyacusis) eller ved støyskader. Menières sykdom, en tilstand som preges av periodisk hørseltap, svimmelhet, oppkast og smerter i øret, kan gi øresus. Det kan også andre sykdmmer i mellomøret, indre øret og hørselnerven og enkelte medikamenter.

Det er en sammeneheng mellom tinnitus og ulike former for psykiske lidelser, særlig depressive tilstander. Men forskere vet ikke om det er den konstante øresusen som er årsaken til depresjonen eller om det er selve depresjonen som gir grobunn for utvikling av tinnitus. Kroniske øresus forstyrrer konsentrasjonsevnen og ødelegger søvnen. Dette bidrar til å redusere livskvaliteten betraktelig.

Foreløpig har man kun funnet en klar effekt mot øresus av såkalte trisykliske antidepressiva. Nytten av andre behandlingsformer er usikker. Forsøk med uvirksom medisin (såkalt placebo) og trisykliske antidepressiva viste at pasienter med tinnitus (både med og uten depresjon) ble merkbart bedre etter seks uker. Trisykliske antidepressiva som amitriptylin, doxepin, klomipramin, nortriptylin og trimipramin finnes i preparater som Sarotex, Sinequan, Anafranil, Noritren og Surmontil. De vanligste bivirkningene ved disse medikamentene er fordøyelsesplager, munntørrhet, synsforstyrrelser og vannlatingsproblemer.

Benzodiazepiner har angstdempende, avslappende og krampestillende virkninger. Valium, Sobril, Stesolid, Xanor, Vival, Flunipam, Imovane og Zolpidem tilhører denne medikamentgruppen. Det er ikke vist at de er effektive mot tinnitus selv etter 12 ukers bruk. Dessuten er faren for misbruk og avhengighet stor ved alle typer benzodiazepiner.

Det er ikke funnet bevis for at akupunktur, psykoterapi eller hypnose kan lindre øresus. Heller ikke lavenergi laserbehandling, elektromagnetisk stimulasjon, øregangsmagneter og innretninger som skal skjule øresusen er til hjelp.

Enkelte medisiner som benyttes i behandlingen av epilepsi (Lamictal og Trimonil Retard) kan ha noe effekt mot øresus. Men disse studiene er av dårlig vitenskapelig. Det samme gjelder studiene som tar for seg vitaminet nikotinamid, det krampestillende midlet baclofen, kalsiumblokkeren cinnarizin og mineralet sink. En kan verken bekrefte eller avkrefte om de har effekt på grunn av måten studiene har vært utført.

For Ginkgo biloba og behandling med oksygen er det ikke utført relevante undersøkelser som belyser nytten ved øresus.

Kilder:
Clinical Evidence – Tinnitus 2004
Norsk Legemiddelhåndbok 2004