25 prosent av den norske befolkningen røykte daglig i 2005. Det er det åttende året på rad med nedgang i antall røykere.

Den langsiktige tendensen er klar. I 1998 røykte hver tredje nordmann, 33 prosent. I 2005 røyker hver fjerde nordmann, 25 prosent. Det tilsvarer en nedgang fra ca. 1 170 000 til ca. 924 000 røykere.

– Det er oppløftende å se at nedgangen fortsetter også i 2005, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet. Hun håper årets tobakkskampanje, ”Røyken tar pusten fra deg”, vil bidra til en videre nedgang. Ca. 100 000 nordmenn oppga at de sluttet å røyke etter forrige store røykesluttkampanje i januar 2003.

SSBs tall viser at blant kvinner er det 24 prosent som sier de røyker daglig, mot 25 prosent i 2004. Blant menn er det 26 prosent som sier de røyker daglig, mot 27 prosent i 2004. Det er størst andel dagligrøykere blant dem mellom 35 og 54 år, og minst andel blant de aller yngste og eldste.

Andel i alderen 16-74 år som røyker daglig 1998 - 2005:

1998 33,0 %
1999 32,0 %
2000 31,9 %
2001 29,8 %
2002 29,4 %
2003 26,3 %
2004 26,0 %
2005 25,0 %

{mosimage}

{mosimage}

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet