96 prosent av alle foreldre med barn i ungdomsskolen mener de kan påvirke sine barns alkoholvaner gjennom å sette tydelige grenser.

97 prosent mener de kan påvirke barna ved selv å gå foran som gode eksempler. Det viser en undersøkelse MMI har gjort for Sosial- og helsedirektoratet.

Myter avlivet

Barn trenger foreldre som tør å sette grenser. Når det gjelder alkohol og skader, er det de ungdommene som har kjipe foreldre som er heldige, sier avdelingsdirektør Jens Guslund i Sosial- og helsedirektoratet. Han også tilfreds med at stadig færre foreldre tror at ungdom som får med seg alkohol på fest, drikker mindre enn annen ungdom.

- Denne myten kan nå gravlegges en gang for alle. Den alkoholen ungdommen får med seg fra foreldrene, kommer gjerne i tillegg til annen alkohol, sier Guslund.

Likeledes tror stadig færre foreldre at ungdom som får servert alkohol hjemme, drikker mindre ute blant venner. Kun 13 prosent av foreldrene tror nå dette, mens 83 prosent er uenige i en slik påstand. – Dette er også en myte vi er glade for er avlivet. Vi vet nemlig at foreldre som aksepterer at ungdommen drikker, får barn som drikker mer enn andre, sier Guslund.

Fem gode råd for hvordan du kan påvirke ditt barns alkoholvaner.

1. Sett tydelige grenser

Det er viktig at du snakker med barna dine om alkohol, og at du setter tydelige grenser for hva du tillater og hva du mener er uakseptabelt. Klare grenser hjelper ungdom til å stå imot gruppepress. Når andre prøver å overtale, kan det være en hjelp å kunne skylde på ”teite foreldre” og ”dumme regler”. Ungdom som vet at foreldrene misliker at de drikker, drikker mindre.

2. Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år
Det er mange gode grunner for at aldersgrensen på alkohol er 18 år. Den viktigste er å bidra til å utsette ungdoms alkoholdebut lengst mulig. Vi vet at jo yngre ungdommen er når de begynner å drikke alkohol, jo mer drikker de. Og jo mer de drikker, jo større er sjansene for alvorlige skader.

3. Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser
Det er svært nyttig å diskutere grensesetting med andre foreldre i nærmiljøet, for eksempel i ditt barns skoleklasse. Ofte kan felles grenser i vennegjengen gjøre det lettere for ungdommen å følge dem og for oss å praktisere dem.

4. Tenk gjennom dine egne grenser i forhold til alkohol
Du er den viktigste rollemodellen for barna dine, og barna legger merke til hvordan du omgås alkohol. Det er ikke bare det du sier som gjør inntrykk, men like mye hva du faktisk gjør. Tenk derfor gjennom dine egne alkoholvaner. Mange barn blir engstelige når foreldrene drikker alkohol, men også ungdommer foretrekker edru voksne. Ungdom som ofte ser sine foreldre beruset, drikker selv mer enn andre.

5 . Vis at du bryr deg
Foreldre er viktige forebyggere. Erfaring viser at jo mer du vet om hva tenåringen din gjør og hvem han eller hun omgås, jo mindre drikker de. Lag avtaler om innetider og at mobiltelefonen skal være på så du kan ringe dem. Gjør gjerne avtaler om henting og lag regler for hvor sønnen eller datteren din får oppholde seg. Slike grenser er et uttrykk for at du bryr deg.

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet
Foto: © iStockphoto.com/iconogenic