Et vanlig høreapparat registrerer lydene i omgivelsene, forsterker dem og leder dem deretter inn i øregangen. Der blir de fanget opp av trommehinnen og overført til hørenerven i det indre øret. Slike apparater finnes i en rekke utgaver og kan være til god hjelp for personer som har fra lett til moderat nedsatt hørsel. Apparatene forutsetter at mellomøret og det indre øret grovt sett fungerer slik det skal.

De siste 25 årene har man utviklet en ny type høreapparat for mennesker for personer som er helt døve eller som hører så dårlig at vanlige høreapparater ikke hjelper. Det nye apparatet kalles en sneglehussstimulator (eller koklea-implantat). Den overfører lydene fra en mikrofon som er festet bak øret til en mottaker som er operert inn under huden. Fra den går det en ledning som leder signalene direkte til hørenerven. Årlig får omlag 150 voksne og barn i Norge innoperert inn et slikt høreapparat. De fleste inngrepene blir utført ved Rikshospitalet.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomgått forskning som har vært utført om nytten og kostnadene ved disse operasjonene. Konklusjonen er at de hos mange som har betydelig nedsatt hørsel bedrer evnen til å forstå tale og øker livskvaliteten vesentlig. Forskerne påpeker at det er ønskelig med mer forskning, men at selv om den skulle vise at effekten er noe mindre enn det man har lagt til grunn, vil den fortsatt være så stor at det er riktig å tilby slik behandling. Sannsynligvis vil man i stedet finne at effekten av sneglehusstimulatorer er økende fordi den raske teknologiske utviklingen gjør at stimulatorene blir stadig mer avanserte.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Foto: © iStockphoto.com/coloroftime