Det er en sammenheng mellom kreft og høyt blodsukkernivå hos kvinner.

Det viser en undersøkelse ved universitetssykehuset i Norrland. For kvinner med høyt blodsukker økte risikoen for alle typer kreft med 25 prosent.

Dette gjaldt først og fremst:

- kreft i bukspyttkjertel
- kreft i livmoren
- brystkreft
- føflekkreft (malignt melanom).

Kreftrisikoen for menn økte derimot ikke i takt med blodsukkeret. Forskerne mener dette kan ha en sammenheng med at prostatakreft oftest forekommer ved lavt blodsukkernivå. Prostatakreft er den vanligste typen kreft blant menn.

Studien er en del av det såkalte intervensjonsprosjektet i Vesterbotten, som blir finansiert av World Cancer Research Fund.

Kilder:
Diabetesinfo
Diabetes Care