Medikament kan tørrlegge alkoholikere, viser ny studie.

Man har oppnådd lovende resultater ved å bruke medikamentet topiramate mot alkoholavhengighet, ifølge en ny undersøkelse ved University of Virginia i USA. Topiramate er et medikament som til nå først og fremst har blitt benyttet mot migrene.

371 personer deltok i undersøkelsen. Alle var sterkt avhengige av alkohol da de entret studien.

Over en periode på 14 uker inntok forsøkspersonene enten topiramate eller placebo.

En gang i uken hadde de et møte med en erfaren sykepleier som sikret at de fulgte opp behandlingen.

Alle som droppet ut eller gikk glipp av det ukentlige oppmøtet ble oppført som brukere med manglende effekt av middelet. Likevel viste topiramate bedre resultater enn placebo.

Antallet dager med høyt alkoholinntak, det vil si over fire drinker daglig, ble redusert med hele 38 prosent hos forsøkspersonene som fikk topiramate. Tilsvarende prosentandel for placebogruppen var på 30.

Forskerne mener resultatene gir rom for en ny og lett tilgjengelig kombinasjonsbehandling som pasienten kan starte på med en gang, uten å måtte gå gjennom avvenning og alkoholfrie perioder først.

De lovende resultatene viser at topiramate sammen med et kort møte med ikke-spesialister kan være til god hjelp for mange som lider av alkoholisme.

Kilde: Journal of American Medical Association