Helsedepartementet overser anbefalinger og innfører ikke vaksine mot livmorhalskreft – den nest hyppigste kreftformen blant norske kvinner.

I januar i fjor nedsatte Folkehelseinstituttet en arbeidsgruppe på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. Den skulle svare på om HPV-vaksinen burde bli en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

HPV-vaksinen beskytter mot viruset som heter humant papillomavirus (HPV). Forskning har vist at sammenhengen mellom HPV-infeksjon og utviklingen av livmorhalskreft er stor.

Følger ikke anbefalinger

I Norge er livmorhalskreft den nest hyppigste formen for kreft blant kvinner under 35 år. Hvert år får 300 norske kvinner denne sykdommen, og 90-100 dør av den. Hos 99 prosent av disse er årsaken HPV-viruset

I mai ble arbeidsgruppens vurdering klar og deres anbefalinger er:

HPV-vaksine bør innføres i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for jenter i 11-12 års alder.
Jenter opp til 16 år bør bli tilbudt vaksine – såkalt ”innhentingsvaksinasjon”
Vaksinen bør bli en del av barnevaksinasjonsprogrammet og bli gitt til jenter i alderen 11-12 år i regi av skolehelsetjenesten. Likevel har ikke Helse- og omsorgsdepartementets besluttet å innføre den nye vaksinen i sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

- Jeg foreslår ikke HPV-vaksinen innført i vaksinasjonsprogrammet, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i følge Dagens Medisin.

- Det har vært en del diskusjoner om vaksinen i andre land. Vi følger med den debatten videre, sa Brustad som mener at det er for stor internasjonal usikkerhet knyttet til vaksinen til at den kan bli innført i Norge.

- Betenkelig

Leder ved Norsk Gynekologisk Forening, Rolf Kirschner, synes det er betenkelig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke følger opp anbefalingene til arbeidsgruppen.

- Vi synes det er leit og overraskende. Det er kommet så klare synspunkter fra flere faglige instanser. Det er sjelden vi ser en så enstemmig innstilling, sier Kirschner til Helsenett.

Til Brustads uttalelser i Dagens Medisin har Kirschner følgende kommentar:

- Det er noe hun må stå for. Vår erfaring er at alvorlige celleforandringer inntrer i 30-årsalderen og livmorhalskreft 15 år etter det. I 99 prosent av tilfellene er visse HPV-typer involvert.

Om vaksinen

Det finnes over 100 ulike typer HPV. Av dem er 12 kvalifisert som høyrisikotyper for livmorhalskreft.

To vaksiner mot HPV-infeksjon er utviklet. Begge beskytter mot de HPV-typene som hyppigst forårsaker kreft i livmorhalsen – type 16 og 18.

For å gi full effekt må vaksinen bli gitt før en eventuell HPV-infeksjon. Siden viruset smitter via sex bør vaksinasjonen være fullført før seksuell debut. Tall fra 2002 viser at både flest gutter og jenter debuterer i 17-årsalderen.

Begge vaksinene viser opp mot 100 prosent effekt mot utvikling av alvorlig celleforandringer.

De to vaksinene er:

Cervarix: Det er søkt om markedsføringstillatelse for vaksinen i rekke land, inkludert EU/EØS-land.
Gardasil: Den har fått tillatelse til markedsføring i mange land, inkludert USA, EU/EØS-land. I Norge kom den på markedet i 2006.

Eneste bivirkninger observert til nå er hevelse og smerte på injeksjonsstedet og feberreaksjon. Det blir understreket at vaksinen til nå kun er gitt til et begrenset antall personer og har kort observasjonstid. Sjeldne, men alvorlige reaksjoner kan derfor ikke utelukkes med sikkerhet.

Vaksinen har vært tilgjengelig i Norge siden desember i fjor. Likevel viser tall fra juli i år at bare 1 200 norske kvinner og jenter har vaksinert seg.

Vaksinens fordeler

HPV-vaksine kan redusere antallet kvinner som blir rammet av livmorhalskreft i året med 50 prosent, har arbeidsutvalget nedsatt av Folkehelseinstituttet regnet ut.

Da har de imidlertid gått ut ifra en beskjeden vaksineeffekt på 90 prosent og vaksinasjonsdekning på 90 prosent.

Vaksinen vil gi færre kvinner som opplever celleforandringer i livmorhalsen og forstadier til kreft. Behandling krever kirurgisk inngrep og kan gi alvorlige bivirkninger ved svangerskap som for tidlig fødte barn. Innføringen av HPV-vaksine kan forebygge dette.

En innføring av HPV-vaksine blant jenter kan også redusere antallet menn som blir rammet av kreft i underlivet, med unntak av menn som har sex med menn.

Vaksinens ulemper

Dagens vaksiner beskytter kun mot to av totalt 12 HPV-typer som kan gi livmorhalskreft.

Det betyr at vaksinen ikke dekker HPV-typer som står for omtrent 30 prosent av alle tilfeller med livmorhalskreft blant norske kvinner.

Det er også stilt spørsmål om et vaksinasjonsprogram med HPV-vaksine vil øke forekomsten av de HPV-typene vaksinen ikke beskytter mot. En slik mulighet er ikke dokumentert og lite sannsynlig, men kan ikke utelukkes.

Ingen studier kan direkte vise at vaksinen forebygger livmorhalskreft. Det er fordi observasjonstiden ikke er lang nok og fordi behandling av tidlige forstadier til kreft vil skje så snart de er oppdaget.

Å vente på at kreften kanskje skal utvikle seg ville være uetisk og kan ikke gjennomføres i kliniske studier. Hvor godt vaksinen fungerer, vil derfor kun være mulig å se ved å følge opp de som vaksineres gjennom flere år.

HPV-vaksine i andre land

Danmark: I løpet av neste år vil alle 12 år gamle danske jenter få gratis HPV-vaksine. I tillegg blir alle jenter mellom 13 og 15 tilbudt vaksinen i to år etter at vaksinasjonsprogrammet blir innført.

Sverige: I mai i år ble det klart at den svenske staten vil dekke vaksinen for unge jenter i alderen 13 til 17 år.

Storbritannia: Det britiske helsedepartementet anbefaler innføring av HPV-vaksine for jenter i alderen 11-13 år. Vaksinering kan bli iverksatt til høsten neste år.

Østerrike: HPV-vaksine er inkludert i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Myndighetene anbefaler vaksine til både jenter og gutter i alderen 9 til 15 år og kvinner mellom 16 og 26 år.

Tyskland: Det nasjonale vaksinasjonsrådet anbefaler tyske forsikringsselskap å refundere vaksinasjon av jenter i alderen 12 til 17 år. Tyskland har ikke et offentlig nasjonalt vaksinasjonsprogram mot HPV.

Frankrike: Myndighetene anbefalte i mars i år vaksinasjon av 14 år gamle jenter. Vaksinen blir også tilbudt de mellom 15 og 23 år som ikke, eller i løpet av det siste året, har debutert seksuelt.

Italia: Fra i år av vil alle 12 år gamle italienske jenter motta gratis HPV-vaksine. Det blir undersøkt om vaksinen også skal gjelde for gutter og eldre jenter.

USA: Vaksinen skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet for jenter i alderen 11 til 12 år. Barn som ikke er dekket av helseforsikring og som ikke har råd til å betale for vaksinasjonen får HPV-vaksinen gratis.

Australia: Vaksinen blir en del av vaksinasjonsprogrammet fra i år av. 11 og 12 år gamle jenter mottar HPV-vaksine via skolehelsetjenesten. Myndighetene tilbyr også gratis innhentingsvaksinasjon av kvinner i alderen 14 til 26 år.

Canada: Jenter og kvinner fra 9 til 26 år blir anbefalt HPV-vaksine, men beslutninger om finansiering er ennå ikke vedtatt.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Dagens Medisin

Du kan lese mer om HPV-vaksinen og laste ned FHIs rapporter her