Lave personer oppgir flere fysiske og mentale problemer.

Høyden din påvirker hvor god helse du tror du har.

Lave personer mener de har det betydelig dårligere sammenlignet med mennesker av normal høyde, viser en omfattende britisk undersøkelse.

Høyde og helse

Over 14 400 personer deltok i studien. Forsøkspersonene fylte ut et spørreskjema om helse og livskvalitet mens høyden ble målt av en sykepleier.

Personer i den korteste høydekategorien, menn lavere enn 1.62 meter og kvinner lavere enn 1.51, rapporterte en betydelig dårligere helse sammenlignet med normalt høye mennesker.

Resultatene viser at blant de laveste kunne en økning på sju centimeter blant menn og seks blant kvinner heve poengsummen i spørreskjemaet med seks prosent. Det tilsvarer den samme økningen i livskvalitet som fete personer ville opplevd hvis de droppet 10-15 kilo.

Skjemaet målte ikke hvor god helsen til deltakerne faktisk var, kun hvordan de selv oppfattet den.

Vekstproblemer

Lav høyde er som regel en naturlig og arvet egenskap, men kan også skyldes for lav produksjon av veksthormon, Down syndrom, Turner syndrom, Noonan syndrom, akondroplasi eller andre sykdommer.

Tilførsel av hormoner kan hos noen barn øke høyden med fire til ti centimeter, avhengig av hva som er grunnen til vekstproblemet.

Undersøkelsen tok for seg fem områder for å studere deltakernes ve og vel:

- Angst og depresjon
- Smerte og ubehag
- Vanlige aktiviteter
- Bevegelsesfrihet
- Egenomsorg

Resultatene fra skjemaet ble også kontrollert mot andre kjente faktorer som kan påvirke livskvaliteten, som alder, kjønn, vekt, langvarig sykdom og sosial klasse.

Kilde: Clinical Endocrinology 2007