Diskusjonen om kreftvaksinen er ikke over ennå.

Den mye omtalte HPV-vaksinen fikk nei fra Helse- og omsorgsdepartementet i oktober. Helseminister Sylvia Brustad avslo å innføre kreftvaksinen i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, til tross for Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger.

I en kommentar i Dagsavisen spør leder av Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, ”Hva er vitsen med kreftforskning hvis vi ikke benytter oss av resultatene?”.

Skuffende

- Det er skuffende at regjeringen ikke foreslo innføring av vaksinen, og svært oppsiktvekkende at vaksinen overhode ikke var nevnt med et ord i statsbudsjettet, skriver Ryel i en e-post til Helsenett.

I Norge er livmorhalskreft den nest hyppigste formen for kreft blant kvinner under 35 år. Hvert år får 300 norske kvinner denne sykdommen, og 90-100 dør av den. Hos 99 prosent av disse er årsaken HPV-viruset

- Vaksinen bør innføres så raskt som mulig. Alle norske jenter bør få muligheten til å beskytte seg mot livmorhalskreft, mener Ryel.

Blå resept

Direktør ved Kreftregisteret, Frøydis Langmark, er mer reservert. På Kreftregisterets nettsider foreslår Langmark at vaksinen kan bli gitt på blå resept til foreldre som ønsker den for sine barn. Slik kan alle få råd til vaksinasjon, mener hun. HPV-vaksinen koster i dag 3500 norske kroner.

Ryel er ikke enig.

- Skal HPV-vaksinen få den helsegevinsten for samfunnet vi håper på, må den inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Vi vil ikke se den effekten hvis bare noen tar vaksinen, skriver hun.

- Blå resept gir flere muligheten rent økonomisk, men kunnskap om vaksinen vil fortsatt være utslagsgivende. Verken kunnskapsnivå eller økonomiske ressurser skal avgjøre om du blir beskyttet eller ikke.

Kreftregisterets avdelingsleder for screeningbasert forskning som også er leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Rita Steen, har noe ulike synspunkter enn sin direktør Langmark.

- Jeg mener det beste og sikreste vil være å innlemme HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, sier Steen til Helsenett.

- Jeg har stor tro på at foreldre vil forstå at vi ikke snakker om en vanlig stivkrampesprøyte, men en ny og annerledes vaksine. Vaksinasjon er frivillig, og foreldre vil nok sette seg godt inn i saken før de tar en eventuell avgjørelse. Vaksine på blå resept er for tiden en midlertidig løsning i Sverige i påvente av at myndigheten skal behandle spørsmålet om vaksinene skal innføres i det svenske barnevaksinasjonsprogrammet. Dette for å sikre at vaksinen blir tilgjengelig for flest mulig inntil det endelige vedtaket fattes.

Feige Norge

Andre land som er i gang med vaksinasjon er blant andre Danmark, Østerrike, Italia, Australia og USA. Forrige uke sa også den britiske regjeringen ja til kreftvaksinen.

Lederen for Kreftforeningen kaller Norge en ”sinke”.

- Norge er i ferd med å bli en sinke i internasjonal sammenheng når det gjelder HPV-vaksinen, mener Ryel.

- Steen synes det er rimelig at regjeringen har brukt tid på avgjørelsen hvorvidt vaksinen bør innføres i barnevaksinasjonsprogrammet, men at det nå er grunnlag for å ta en beslutning. Dette er den første vaksinen som er utviklet spesielt for å forebygge kreft, og det er derfor mye vi ennå ikke vet om vaksinen og ikke vil få vite før etter mange år. Store studier ligger imidlertid tilgrunn for utvikling av vaksinen og disse har sannsynliggjort at vaksinen vil kunne forebygge livmorhalskreft og at den ikke vil ha alvorlige bivirkninger.

- Og Ryel har ennå ikke gitt opp håpet på en snarlig innføring av vaksinen.

- Kreftforeningen setter nå sin lit til budsjettbehandlingen i Stortinget. Om det ikke blir innført fra 2008, håper vi i hvert fall at Stortinget ber statsråden sørge for at det blir en del av vaksinasjonsprogrammet fra 2009.