Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Et fastlegebytte er gyldig fra den 1. i påfølgende måned, og forutsetter ledig plass på listen til den fastlegen du ønsker å bytte til.

Fastlegeordningen sender deg en melding om hvilken fastlege du er tildelt.  Ved reduksjon av liste/avslutning av praksis, får man 1 ekstra bytte. Det samme gjelder ved folkeregistrert flytting. Gå inn på helsenorge.no, eller ring 800HELSE (800 43 573).

Spørsmål: Kan jeg få med journalen min når jeg bytter fastlege?

Svar: Dersom du ønsker at journalen din skal overføres til den nye fastlegen, må du betale din tidligere lege for dette. Legen kan kreve et gebyr for dette.

Spørsmål: Hva skjer når jeg flytter til en annen kommune?

Svar: Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Dette gjelder ikke studenter. Du vil få et brev fra HELFO med informasjon om hvordan du går fram, dersom du ønsker å bytte fastlege. Dersom du tidligere har vært tilknyttet en fastlege som i dag har full pasientliste, og du har flyttet tilbake til kommunen etter en periode, som ikke overstiger tre år, har du rett til å bli tatt inn på listen igjen. Dette gjelder også studenter.

Spørsmål: Kan jeg velge en gruppepraksis som fastlege?

Svar: Gruppepraksis med fellesliste, innebærer at to eller flere leger med individuelle fastlegeavtaler har kontor sammen, etter nærmere avtale med kommunen har de et felles ansvar for allmennlegetilbudet til personen på en liste. Det innebærer at flere fastleger har felles listeansvar for personene på en liste.  De som står på en fellesliste, skal ha en av fastlegene som betjener listen som sin ansvarlige lege. Ansvarlig lege har hovedansvaret for journal og oppfølging av personen. Personer på fellesliste kan velge hvem de vil ha som ansvarlig lege blant fastlegene i praksisen med ledig kapasitet.

Spørsmål: Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

Svar: Ja, men enhver lege i fastlegeordningen har plikt til å prioritere innbyggerne på egen liste så fremt det ikke er snakk om øyeblikkelig hjelp. Du betaler ikke mer for å gå til en annen fastlege.

Spørsmål: Hva er ny vurdering?

Svar: Hvis du selv, eller du og din fastlege i fellesskap, ønsker å få nytt lys på dine problemer, kan du kontakte en annen fastlege og be om en ny vurdering.
Den enkeltes rett til ny vurdering er rettet mot kommunen. Kommunen må gjennom fastlegeavtalene sørge for at fastlegene har kapasitet til å motta henvendelser om ny vurdering. Det kreves ingen henvisning fra fastlegen. Fastlegen som foretar ny vurdering, skal imidlertid sende journalnotatet over til pasientens fastlege, slik at fastlegen skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til § 7 i forskrift om fastlegeordning i kommunen. For en ny vurdering betaler du vanlig egenandel.

Spørsmål og svar om fastlegeordningen.

Spørsmål: Jeg ønsker fastlege – hva gjør jeg da?

Svar: Du kan gjøre det selv ved å gå inn på helsenorge.no. Du kan også ta kontakt med Fastlegetelefonen på telefon 800 HELSE (800 43 573).

Spørsmål: Barn og fastlegeordningen

Svar:Der foreldrene har felles foreldreansvar og samme folkeregistrerte adresse, får barnet tildelt samme fastlege som mor eller far. Der foreldrene har felles ansvar for barna og forskjellig folke registrert adresse, settes barnet på samme liste som den av foreldrene som har samme folkeregistrerte adresse som barnet. Den av foreldrene med samme folkeregistrerte adresse som barnet, kan foreta fastlegebytte på vegne av barn under 16 år. Det er også mulig å la barna stå utenfor fastlegeordningen.

Spørsmål: Kan jeg som har fylt 16 år velge fastlege selv?

Svar: Du kan selv velge fastlege det året du fyller 16 år.

Spørsmål: Mister jeg fastlegen min hvis jeg flytter til utlandet

Svar: Dersom du melder flytting til ny adresse i utlandet, mister du din fastlege.

Spørsmål: Dersom fastlegen min flytter eller slutter, kan jeg fortsette hos hans/hennes etterfølger?

Svar: Du vil motta et brev fra HELFO med tildeling av ny fastlege. Dersom du ønsker en annen fastlege, må du enten ringe Fastlegetelefonen: 810 59 500, eller bytte på HELFOs fastlegesider. Du får et ekstra bytte.

Spørsmål: Mottar fastlegen penger for meg selv om jeg ikke bruker legen?

Svar: Ja det gjør han/hun. Fastlegen mottar et basistilskuddet som reguleres årlig.

Spørsmål: Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å melde meg ut av fastlegeordningen?

Svar: Ta kontakt på fastlegetelefonen 810 59 500 eller benytt HELFOs fastlegesider

Kilde: Regjeringen.no