Enkelte sykdommer er forbundet med lav familieøkonomi i oppveksten.

Barn av foreldre med lav lønnsinntekt er mer utsatt for kreft, hjerte-karsykdom og KOLS.

Det bekrefter en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet.

Resultatene viser at personer som vokste opp i lavere sosiale klasser har generelt høyere dødelighet enn de som hadde antatt bedre levekår i barneårene.

Forskerne fant en tydelig sammenheng mellom svakere familieøkonomi i oppveksten og dødsfall som følge av:

- hjerte-karsykdommer og lungekreft hos både kvinner og menn
- livmorhalskreft og KOLS blant kvinner
- kreft i magesekken, samt skader og ulykker, blant menn

800 000 barn født i 1940-1960 ble delt inn etter foreldrenes yrker. Fra 1990 ble disse opplysningene sammenlignet med informasjon om de voksne ”barnas” inntekter og senere dødsårsaker.

Kilde: Folkehelseinstituttet 2007