Humor stammer fra aggresjon utløst av mannlige hormoner.

Det viser en studie ved Norfolk and Norwich University Hospital.

Ved å kjøre rundt på en enhjulssykkel i offentlige gater, observerte professor Sam Shuster de ulike reaksjonene til forbipasserende personer.

Responsene til over 400 mennesker er dokumentert i undersøkelsen som gikk over en periode på ett år.

Kjønnsvariasjoner

Over 90 prosent reagerte fysisk. For eksempel ved overdreven stirring eller vinking. Nesten halvparten uttrykte seg verbalt, hvorav de fleste var menn.

Hele 75 prosent av mennene prøvde å være morsomme. Ofte var kommentarene sarkastiske eller hånlige.

Bemerkningene var overraskende forutsigbare. To tredeler av de komiske kommentarene tok sikte på antall hjul, som for eksempel ”Har du mistet hjulet ditt?”.

Til sammenligning var det veldig få humoristiske eller hånlige bemerkninger blant kvinnene. Så mye som 95 prosent av dem ga derimot professor Shuster ros, oppmuntring eller viste bekymring.

Aldersvariasjoner

Den mannlige responsen varierte med alderen. Gutter mellom 5-12 år viste mest nysgjerrighet. I 11-13-årsalderen reagerte de mer fysisk og verbalt aggressivt, hvor flere prøvde å få ham til å dette av sykkelen.

Gutter sent i tenårene uttrykte seg hovedsakelig verbalt ved å synge ertende viser eller komme med fornærmelser.

I voksen alder er den mannlige humoren karakterisert med gjentatte, nedsettende bemerkninger som dekker over en latent aggresjon. Unge menn i biler var spesielt aggressive. Eldre menn reagerte derimot mer nøytralt og vennlig, hvor få prøvde å slå an en spøk.

Professor Shuster tror denne variasjonen skyldes ulike nivåer av mannlige hormoner, såkalte androgener, som spiller en viktig rolle for menns virilitet.

Kvinnenes reaksjoner endret seg også med alderen. Jenter i barneårene viste åpenlys nysgjerrighet. I puberteten eller sent i tenårene undertrykte de fleste av dem reaksjonene sine, enten ved å oppføre seg likegyldig eller vise misbilligelse. Voksne kvinner ga derimot nesten utelukkende en rosende eller bekymret respons.

Kilde: British Medical Journal 2007