Ungdom i Finnmark er mest utsatt for seksuelle overgrep og vold.

Det viser rapporten ”Voldsutsatt ungdom i Norge” fra Folkehelseinstituttet. Den er blitt utarbeidet i samarbeid med Nasjonalt Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

Rapporten er basert på selvoppgitte opplysninger fra tiendeklassinger i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark.

22 prosent av tiendeklassingene oppgir at de har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep i løpet av det siste året.

Vold utført av voksne

Andelen ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep er høyest i Finnmark. I dette fylket har nesten hver tiende jente blitt utsatt for blotting, beføling, ufrivillig samleie eller andre seksuelle overgrep.

Forekomsten av vold er også høyest i Finnmark. Hele seks prosent av jentene har blitt sparket, slått eller lignende av en voksen.

Totalt har tre-fire prosent av ungdommene blitt utsatt for vold av voksne det siste året.

Vold mellom ungdommer

De fleste tilfellene av vold mot ungdom skyldes andre jevnaldrende. I fylkene Oslo og Troms forekommer vold mellom ungdommer oftest.

I Oslo har om lag hver fjerde gutt blitt sparket, slått eller lignende det siste året. I Troms har 24 prosent av guttene opplevd det samme. Etter følger Nordland og Finnmark med henholdsvis 21 og 19 prosent.

Andelen blant jenter varierer mellom 10-13 prosent.

Resultatene viser en sterk sammenheng mellom bruk av alkohol og vold mellom ungdommer.

Elever som er svake (karakter 2 eller lavere) i matematikk, norsk skriftlig eller samfunnsfag er mest utsatt for vold av jevnaldrende. Ungdom som blir mobbet på skolen havner også oftere i slike situasjoner.

Sårbar ungdom mest utsatt

Risikoen for å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep er høyere i noen grupper enn andre.

Resultatene viser en sammenheng mellom enkelte sosioøkonomiske eller helsemessige forhold og oftere selvrapportering av vold og/eller seksuelle overgrep. Spesielt utsatt er ungdom som:

- kommer fra familier med svak økonomi
- har foreldre som er arbeidsledige, går på trygd eller mottar sosialhjelp
- har enslig forsørger, steforelder eller fosterforeldre
- ofte drikker alkohol
- blir mobbet på skolen
- har dårlige karakterer
- er ved generell svak helse
- er bevegelseshemmet
- har nedsatt hørsel

Kilde: Folkehelseinstituttet 2008