Beinskjørhet

Hvordan oppstår et lårhalsbrudd (fractura colli femoris)?

Lårhalsbrudd oppstår oftest hos eldre mennesker med beinskjørhet. En ugunstig vridning i hoften når man går over gulvet kan være tilstrekkelig.

Osteoporose, eller benskjørhet, er en tilstand med tap av benkalk i benvevet. Det er en naturlig aldersprosess, som starter allerede i 40-årsalderen hos begge kjønn, men er hyppigst hos kvinner.

Gjennom hele livet er skjellettet i endring. Det blir kontinuerlig laget nytt beinvev.

Hvilke andre sykdommer er forbundet med røyking?

Kvinner kommer tidligere i overgangsalderen og er mer utsatt for benskjørhet. Tidlig overgangsalder gir økt risiko for benskjørhet i seg selv, men røykere har en økt risiko ut over dette. Risikoen for lårhalsbrudd er betydelig økt for en som røyker, og dette gjelder uavhengig av andre kjente risikofaktorer. Dessuten vil hud og andre organer eldes raskere hos personer som røyker.

En norsk undersøkelse viser at personer med den kroniske lungesykdommen kols i tillegg ofte lider av beinskjørhet (osteoporose).

Lav kroppsvekt og lav fettmasse er en viktig risikofaktor for beinskjørhet.

Gjennom hele livet er skjelettet i endring. Frem til 25-årsalderen øker beinmassen. Deretter minsker den sakte men sikkert.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg